-Naboens kat skal fodres med rottegift

Vi føler os meget generet af naboens kat, der benytter vores grund som sin jagtmark, og som jævnligt strejfer om i vores carport og have.
Kan vi straffes, hvis vi slår katten ihjel med rottegift, som vi skjuler i noget mad?
Vi har bedt naboen holde katten på sin egen grund. Men naboen mener, at katte har ret til at færdes frit, for det strider mod deres natur at skulle luftes i snor.
Er det juridisk rigtigt?
"B.K."

Svar:
JA! og til dels JA!
I må under ingen omstændigheder forsøge at slå naboens kat ihjel med rottegift, og I kan straffes med såvel bøde som fængsel, hvis I gør det.
At I bliver straffet kan dokumenteres med domme, hvor folk har brugt gift for at fjerne uønskede dyr fra deres ejendomme. Det gælder blandt andre en landmand, der gennemvædede ca. 50 kilo ærter med gift, inden han strøede dem ud over sine marker for at undgå, at tamme duer skulle fortsætte med at spise udsæden og dermed ødelægge hans afgrøder.
Derimod har I ret til at jage katten bort fra jeres grund, fx ved at sprøjte vand på den. Og gør I det tilstrækkelig mange gange, finder den sandsynligvis andre jagtmarker.
Denne ret har I efter lov om mark- og vejfred, hvor der i § 14 står følgende:
"Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund og er ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret herved kommer til skade eller omkommer".
Dansk lovgivning indeholder ingen regler, der giver katte "ret til at færdes frit", men der er heller ingen forbud imod det. Derfor bliver det op til den enkelte grundejer at afgøre, om andres katte må færdes på ejendommen, eller de skal jages bort.
J.G./E.F.

designet af webdesigner.dk