Tvangsarv begrænses yderligere

Jeg har hørt, at jeg allerede nu kan oprette et testamente, hvor jeg tager højde for den ændrede arvelov.
Er det korrekt?
Jeg har to børn, hvoraf jeg ikke har set det ene - en voksen søn - de seneste mange år, og han skal begrænses mest muligt.
Kan I oplyse, hvor meget jeg kan begrænse hans tvangsarv efter mig?
Jeg er fraskilt og lever alene.
"H.N."

Svar:
To gange JA!
Efter den nye arvelov, der træder i kraft 1. januar 2008, kan du frit bestemme, hvem der skal arve tre fjerdedele af dine værdier, mens dine to børn deler resten som deres såkaldte tvangsarv efter dig, dvs. den omtalte søn får 1/8.
I øjeblikket giver arveloven dig kun mulighed for at testere over halvdelen af de værdier du efterlader dig, og derfor står sønnen til at få 1/4 af værdierne i dit dødsbo som sin tvangsarv.
Efter den nye arvelov kan du desuden bestemme, at din søn skal have sin tvangsarv udlagt kontant, lige som du, hvis du efterlader dig meget store værdier, fx 40 mio. kr., kan begrænse sønnens arv til en mio. kr.
Du kan allerede nu oprette et testamente, hvor du blandt andet begrænser din søns arv til "det mindst mulige efter den til enhver tid gældende arvelovgivning". Men da de ændrede regler først træder i kraft ved årsskiftet, får testamentet kun den ønskede effekt, såfremt du holder dig i live året ud.
J.G./E.F.

designet af webdesigner.dk