Flere fælder ved køb af brugt bil

-Kan jeg forlange, at handelen går tilbage, når den brugte bil stort set har stået på værksted i de to måneder, jeg har ejet den?
-Har jeg mulighed for at kræve erstatning, fordi bilen har kørt mange flere kilometer, end der står i kontrakten?
-Hvor kan jeg klage, når den private bilsælger nægter at betale for en udskiftning af motoren, selv om jeg har fået en tre måneders garanti af ham?
Hvis der er noget, der for alvor kan sikre beskæftigelse til advokater og andre juridiske eksperter, så er det handel med brugte biler, for netop denne slags køb afføder et væld af efterfølgende stridigheder.
Rent juridisk gælder nøjagtigt de samme regler for køb af brugte møbler, fjernsyn, havefliser og biler. Men da prisen på de brugte biler typisk adskiller sig fra alt det andet, afføder disse handler langt flere sager.
Når du ønsker at købe en brugt bil, skal du overveje grundigt, om du:
1) vil købe den brugte bil hos en forhandler.
2) eller måske få en mere attraktiv pris ved at købe den ønskede bil hos en privat sælger.
Du bliver langt bedre beskyttet, hvis du køber brugt bil hos en forhandler, for her gælder købelovens regler om forbrugerkøb, og de kan ikke gyldigt fraviges til skade for dig. Skriver forhandleren fx i en kontrakt, at du får tre måneders garanti, og at du derudover ikke kan reklamere over fejl og mangler, gælder det ganske enkelt ikke. Skulle det pågældende køretøj fem måneder senere vise sig at have væsentlige skjulte fejl, kan du forlange, at forhandleren gratis udbedrer fejlene.
En del forhandlere giver garanti, fx "100 procent garanti de første tre måneder", og afviser alle efterfølgende henvendelser vedrørende den brugte bil. Men den holder ikke. Forhandleren kan nemlig ikke sætte den to-årige reklamationsfrist i købeloven ud af kraft.
Du skal være opmærksom på, at der er forskel på "garanti" og "reklamationsret". En "garanti" er noget, forhandleren giver dig oven i din lovhjemlede "reklamationsret", og forhandleren forpligter sig til at leve op til sin garanti, fx til gratis at udbedre samtlige de fejl og mangler, der viser sig ved bilen inden for en fastsat periode.
Opstår der fejl og mangler, som ikke burde være ved en brugt bil af den pågældende model i forhold til den pris, du har betalt for den, skal forhandleren gratis foretage reparationen i op til to år, efter du har købt bilen. Det har intet med "garanti" at gøre, men er en direkte følge af den beskyttelse, som du får efter købelovens almindelige regler.
Når det gælder brugte ting - i dette tilfælde brugte biler - skal det afgøres efter en særlig skala, hvad der kan anses for fejl og mangler, som du gratis kan kræve udbedret efter den omtalte reklamationsret. Nemlig en målestok, der tager udgangspunkt i, hvad du med rimelighed kan forvente at få for det beløb, du har betalt for den brugte bil, dvs. i forhold til bilens kilometertal, dens alder og de øvrige omstændigheder.
Forhandleren har pligt til at give dig alle væsentlige oplysninger om bilen, fx om den har haft omfattende skader, der er blevet udbedret. Undlader forhandleren at give dig sådanne oplysninger, er det en mangel, som du kan kræve erstatning for.
Du skal aldrig slå dig til tåls med mundtlige tilsagn fra en forhandler, men sørge for at de bliver skrevet ind i købekontrakten. Rent bevismæssigt kan du ikke bruge mundtlige løfter til noget, hvis det viser sig, at de ikke holder stik, fx at bilen slet ikke har det udstyr og egenskaber, han lovede dig.
Når du køber en brugt bil til under 100.000 kr., men dog minimum 10.000 kr., hos en forhandler, får du en tillægsgevinst, såfremt der efterfølgende opstår stridigheder om fejl og mangler. Du kan få Forbrugerklagenævnet til at hjælpe dig med sagen, og det kan du eventuelt læse mere om på styrelsen hjemmeside, dvs. på www.fs.dk .
Vælger du i stedet at købe den brugte bil hos en privat person, afskærer du dig fra at kunne benytte Forbrugerklagenævnet. Opstår der stridigheder, tvinges du til at udtage stævning og føre en sag ved domstolene, hvis sælgeren ikke vil være med til en frivillig løsning. Og det kan blive en både besværlig og bekostelig affære. Derfor kan den besparelse, som du måske fik ved at købe den brugte vogn af en privat sælger, ende med at blive det stik modsatte.
Beslutter du dig for at købe den brugte bil af en privatperson, skal du sørge for at sikre dig i en skriftlig kontrakt, hvor din garanti og reklamationsret bliver nøje beskrevet. Som et absolut minimum bør du forlange sælgerens skriftlige ord for følgende:
a) At køretøjet ikke har været involveret i alvorlige skader.
b) At sælger indestår for, at bilen ikke har kørt mere end det viste kilometertal....( skriv tallet), der
fremgår af instrumentpanelet.
c) At bilens årgang - og ikke det såkaldte modelår - er oplyst købekontrakten.
Inden du skriver under på en privat købekontrakt, gør du ligeledes klogt i at sikre dig, at der ikke er gammel gæld, fx pant eller udlæg, i bilen. Og det kan du gøre ved at henvende dig til Bilbogen, der føres ved retten i Århus (gælder køretøjer i hele landet) på tlf. 86129145.

Denne artikel er lagt ud på JuraEksperten.dk som ren forbrugeroplysning.

designet af webdesigner.dk