Stadig flere muligheder for at klage

-Kan en butik nægte at bytte en kjole, som jeg betalte 1.495 kr. for, og som krympede meget efter den første vask?
-Hvordan får jeg mine penge igen, når banken har begået en fejl, som den ikke vil indrømme?
-Kan det være rigtigt, at vi skal betale fuld pris for en rejse, hvor vi blev indlogeret på et langt dårligere hotel end lovet?
Hver eneste dag opstår der uoverensstemmelser mellem forbrugere og erhvervsdrivende, og mange private har en opfattelse af, at der må være en hurtig måde at få sådanne stridigheder afgjort på. Men det er forkert. Der tager sædvanligvis mellem et halvt og halvandet år at få behandlet sagen ved en domstol eller et klagenævn.
Kommer du som forbruger ud for en sag, hvor dine krav bliver afvist af en erhvervsdrivende, kan du med fordel tjekke, om sagen kan indbringes for et af de stadig flere klagenævn, vi har her i landet. I modsat fald står du nemlig med en sag, der kun kan afgøres af en domstol, og det vil næppe være besværet og den økonomiske risiko værd. I hvert fald ikke hvis sagen drejer sig om nogle få hundrede eller få tusinde kroner.
Da en komplet opremsning af alle klagenævn vil fylde ganske meget på JuraEksperten.dk, vil vi her nøjes med at give dig:
1) Nogle generelle råd om forberedelse af en klagesager.
2) Mulighederne for at benytte Forbrugerklagenævnet.
3) Et mindre udvalg af de øvrige klagenævn.
Inden du benytter et klagenævn, kan du forberede sagen ved at sende den erhvervsdrivende et anbefalet brev, som du - af bevismæssige grunde - beholder en kopi af, og hvor du under henvisning til det hidtidige forløb beder om en skriftlig begrundelse for afvisningen af dit krav. Du kan eventuelt tilføje, at du ønsker en skriftlig begrundelse, så det pågældende klagenævn kan få et mere komplet grundlag at træffe en eventuel afgørelse på.
Anmod om at få et skriftligt svar inden en vis frist, fx 8 eller 14 dage, og tilføj, at du efter udløbet af fristen agter at indbringe sagen for klagenævnet, medmindre den erhvervsdrivende giver dig medhold i dit krav.
Du kan benytte Forbrugerklagenævnet, hvis du har købt en vare, fx en cykel, en kjole eller en pc'er, der går i stykker på grund af fejl og mangler, eller du har købt en ydelse, fx rensning af en skindfrakke, der ikke svarer til det, du har betalt for den. Du skal have betalt mellem 800 kr. og 100.000 kr. for varen eller ydelsen for at kunne få sagen behandlet af nævnet. For klager over sko og tekstiler skal prisen dog udgøre mindst 500 kr., og for motorkøretøjer mindst 10.000 kr.
Der skal betales et gebyr på 150 kr. for at få din sag behandlet af Forbrugerklagenævnet, og du får gebyret tilbage, hvis nævnet giver dig medhold i din klage, eller det afviser at behandle den.
Gebyret på 150 kr. bliver opkrævet, når nævnet har modtaget din klage, og derefter må du desværre væbne dig med tålmodighed. Der går typisk mellem et halvt og halvandet år, før din sag bliver afgjort!
Forbrugerklagenævnets afgørelse må ikke forveksles med en dom, for den erhvervsdrivende har ikke pligt til at rette sig efter den. Men undlader den pågældende at følge afgørelsen, hjælper Forbrugerstyrelsen dig med at anlægge en retssag, hvor udgifterne sædvanligvis kan dækkes via fri proces eller via en retshjælpsforsikring.
I forbindelse med sager ved Forbrugerklagenævnet skal der udfyldes et klageskema, og det kan du enten hente via www.fs.dk eller ved at ringe til Forbrugerstyrelsen på tlf. 70131330 (hverdage mellem klokken 9 og 12 samt mellem kl. 15 og 19 på torsdage). Skemaet udfylder og sender du sammen med kopier af det hidtidige sagsforløb - herunder en kopi af det omtalte anbefalede brev og det eventuelle svar fra den erhvervsdrivende - til Forbrugerklagenævnet, Forbrugernes Hus, Amagerfælledvej 56, 2300 København S.
Står du med en sag, der ikke kan indbringes for Forbrugerklagenævnet, er der måske et andet klagenævn, du kan benytte. Her skal vi nøjes med at give adresserne på et mindre udvalg af de mange andre klagenævn:
1) Hvis du føler dig utilfreds med en ejendomsmægler i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom - villa, fritidshus eller ejerlejlighed - kan du skriftligt klage til et særligt nævn. Nemlig Klagenævnet for Ejendomsformidling, der har adresse Islands Brygge 43, 2300 København S, og som du eventuelt kan fange pr. telefon mandag til torsdag mellem kl. 13 og 15 på nummer 70 25 36 66 - eller pr e-mail: info@ejendomsmaeglernaevnet.dk
Nævnet behandler klager over statsautoriserede ejendomsmæglere og andre mellemmænd, som beskæftiger sig med tilsvarende virksomhed, dvs. assisterer ved køb og salg af fast ejendom. Du kan derfor få nævnet til at afgøre, om din ejendomsmægler har udført sit arbejde på korrekt vis, fx hvad angår størrelsen af hans regning til dig, hans vejledning af dig, hans forskellige opstillinger - herunder provenuberegning - samt hans opførsel i det hele taget.
2) Er du utilfredshed med din bank eller sparekasse, kan du få sagen behandlet af
Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 62 4.sal, 2100 København Ø (tlf. 35436333), og det kan du læse mere om på www.pengeinstitutankenaevnet.dk.
3) Drejer din utilfredshed sig om en advokats arbejde eller den regning, du har modtaget fra advokaten, kan du få sagen behandlet af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K (tlf. 33969798), som du kan læse mere om på www.advokatsamfundet.dk.
2) Gælder utilfredsheden en rejse, du har købt, kan du få sagen behandlet af Rejseankenævnet, Holte Midtpunkt 20, 2840 Holte (tlf. 45461100).
4) Føler du dig helt bogstaveligt forkert behandlet i det danske sundhedsvæsen, kan du få sagen behandlet af Patientklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K (tlf. 33389500). Du kan læse mere om dette nævn på www.sum.dk.

Står du med en vanskelig klagesag, kan du med fordel tage kontakt med JuraEksperten.

 

 

 

designet af webdesigner.dk