Særligt om vidne- og notartestamenter

-Om jeg har oprettet et testamente..?
Den 42-årige mand gentager spørgsmålet, og det gør han sandsynligvis, fordi det går for tæt på hans privatliv, eller fordi han skubber tanken om døden fra sig ud fra en positiv livsindstilling. Nemlig "at det er da ikke noget, jeg behøver overveje i min alder, for der er forhåbentlig lang tid, til jeg engang skal herfra".
Men da døden som oftest kommer uventet, er det klogt at forholde sig til spørgsmålet og få oprettet et testamente i tide!
Eksperter i familie- og arveret mener, at mange millioner kroner hvert år havnet i de forkerte lommer i forhold til de dødes ønsker, fordi det ikke blev bestemt i et testamente, hvem der skulle have arven, og om der skulle gælde særlige vilkår - herunder især vilkår om særeje - for den.
Ligeledes skønner eksperterne, at mindst 1,2 millioner danskere har behov for at oprette et testamente, og at halvdelen af dem endda har et akut behov for at få det gjort.
Hvis du tilhører den omtalte store gruppe af danskere, der har behov for et testamente, kan du enten oprette et vidne- eller et notartestamente. Men vi anbefaler altid den sidstnævnte type, da det giver den største sikkerhed for, at dine ønsker rent faktisk bliver fulgt.
Et vidnetestamente er et dokument, hvor to voksne personer bekræfter, at du har så megen omløb i hovedet, at du kan overskue betydningen af de vilkår, du har skrevet i testamentet. Der er en række formkrav til et sådant dokument, der skal opfyldes, før testamentet er gyldigt. Men vidnetestamentet har to store svagheder. Nemlig at det kan blive svært at dokumentere, hvad du var i stand til at overskue, da du oprettede testamentet, hvis de to vidner dør før dig, og at dokumentet kun findes i en udgave. Bliver dokumentet væk - eller smider en forbigået arving det væk - så er der ikke længere noget testamente.
Et notartestamente er et dokument, som du underskriver foran en medarbejder under byretten - en såkaldt notar - som bekræfter, at du fornuftsmæssigt kan overskue, hvad du gør. Denne påtegning anses for en meget stærk dokumentation, som arvingerne får uhyre svært ved at anfægte, når du er død. Desuden kan du få skifteretten til at opbevare en kopi af testamentet, og denne kopi har samme gyldighed som originalen. Derfor bliver dine testamentariske ønsker opfyldt, selv om det originale testamente forsvinder, fx under oprydningen i dit dødsbo.
Du skal være juridisk myndig, dvs. 18 år, før du kan oprette et testamente, men da vi ikke kender din såkaldte civilstand, har vi lavet en slags spiseseddel med mulighederne. Nemlig følgende:
1) Du lever i et papirløst forhold.
2) Du er gift og barnløs
3) Du er gift og har børn.
4) Du er enlig og barnløs.
5) Du er enlig og har børn.
Lever du i et papirløst forhold, opstår der ingen arveret mellem dig og din samlever, medmindre I begunstiger hinanden i et testamente. Dør din samlever, arver du intet, og dør du, arver din samlever intet. Derfor har I et akut behov for at sikre jer selv og hinanden ved at oprette et testamente. Og hvis du opfylder visse betingelser, kan du oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente, hvor du sikrer din samlever op til 7/8 af de værdier, du måtte efterlade dig.
Er du gift og barnløs, arver din ægtefælle automatisk alt, hvad du efterlader dig. Men vil du og din ægtefælle (såfremt vedkommende heller ikke har børn) bestemme, hvem der skal arve jeres værdier, når den sidste af jer dør, har I behov for at oprette et testamente.
Skulle du i stedet være gift og have børn, kan du sikre din ægtefælle betydeligt bedre end efter arvelovens almindelige regler, hvis du begunstiger din ægtefælle mest muligt i et testamente. Din enke eller enkemand står nemlig efter den nye arvelovs regler til at arve halvdelen af dine værdier, mens dit barn eller dine børn får resten. Denne fordeling kan ændres markant - nemlig så din ægtefælle i stedet får 7/8 af dine værdier - blot du bestemmer det i et testamente.
I det sidstnævnte tilfælde får testamentet kun betydning, såfremt din ægtefælle ikke kan eller vil sidde i uskiftet bo med dine børn. Men da du umuligt kan forudse, hvad der sker senere hen i dit liv, vil dokumentet være en klog gardering.
Er du enlig og barnløs går arven til dine forældre, og hvis de er døde, fortsætter den til deres børn, dvs. dine søskende, og eventuelt videre til deres børn. Men da du frit kan bestemme, hvem der skal arve dine værdier - og hvor stor en andel de pågældende skal arve - vil du som oftest have behov for at oprette et testamente.
Tilhører du den sidste gruppe på vores oversigt - dvs. du er enlig og har børn - behøver du næppe oprette et testamente for at få værdierne fordelt, for dine børn står til at arve det hele. Men du har sandsynligvis alligevel behov for at oprette testamente. Nemlig hvis du vil sikre dine børn mod værditab, såfremt de skal separeres eller skilles.
Når du opretter et testamente, har du ret til at bestemme, at de personer, der arver dine værdier, skal have arven som deres særeje. Og dette vilkår vil de fleste af os sætte ind i et sådant dokument, hvis vi overvejer, hvad der kan ske ved at lade være med at gøre det.
Arver et barn fx 600.000 kr. efter dets forældre, og bliver det pågældende barn skilt - måske fordi barnets ægtefælle har forelsket sig i en anden - så skal barnet af med halvdelen af det arvede beløb, dvs. 300.000 kr., til sin tidligere ægtefælle. Men har forældrene oprettet et testamente, hvor det er bestemt, at arven skal tilhøre barnet som dets særeje, beholder barnet alle 600.000 kr. i tilfælde af en separation eller en skilsmisse.
Du kan vælge at gøre arven til fuldstændig særeje, skilsmissesæreje eller en blanding af de forskellige formueordninger, dvs. såkaldt kombinationssæreje. De fleste af os vil vælge det sidstnævnte, for det sikrer følgende:
1) At arvinger slipper for formuetab ved separationer eller skilsmisser.
2) At arvingen sikrer sig selv og sin ægtefælle bedst muligt, hvis arvingen og ægtefællen bliver sammen, indtil en af dem dør.
Da du til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre dit testamente, er der intet forgjort ved at oprette det. Men det kan der være ved ikke at få det gjort i tide!

Ønsker du at vide noget om andre juridiske dokumenter med titlen testamente, kan du læse artiklen "Vi skal alle den samme vej".

---
Jeg udformer dit eller jeres testamente på baggrund af grundig individuel rådgivning for KUN 1.800 kr. inklusiv moms:
www.DitTestamente.dk

Hvis du ønsker at købe dit testamente et andet sted, så læs forinden denne advarsel:
PAS PÅ nogle testamentetilbud

designet af webdesigner.dk