Priser

JuraEksperten gør det nemt og bekvemt at få kvalificeret personlig rådgivning i eget hjem - eller pr. telefon - og i et sprog, der er til at forstå, samt til en pris, der er til at betale.

Pakkernes indhold og pris står under de links, der findes på linjens forside, og priserne gentages her:

"Sikring ved død": 3.600 kr.
"Trygt ægteskabeligt samliv": 4.400 kr.
(Da ægtepagter fra den 18. marts 2011 skal tinglyses digitalt, beregner JuraEksperten sig et ekstra honorar på 1.000 kr. inkl. moms, såfremt JuraEksperten skal sørge for tinglysningsfuldmagter og gennemføre den digitale tinglysning af en ægtepagt).
"Trygt papirløst samliv": 4.400 kr.
"Økonomiske fordele i familien": 3800 kr.
"Private lejemål": 2.800 kr.

De omtalte pakker - dog undtagen "Private lejemål" - kan også bestilles som et såkaldt juridisk serviceeftersyn, men uden dokumenter, og i så fald udgør prisen 2.000 kr.
Alle ovenstående priser er inklusiv moms. 

"Anden juridisk rådgivning" og sagsbehandling kan aftales til fast honorar inklusiv moms og kørsel eller ydes til en timepris på 1.600 kr. inklusiv porto og moms, hvis det ønskes.

PÅ OPFORDRING (hele landet):
Testamente på baggrund af telefonsamtaler - fast pris 1.800 kr. inkl. moms.
Læs mere om dette tilbudwww.DitTestamente.dk.
(Danmarks mest favorable testamentetilbud inkl. grundig professionel rådgivning med fuld rådgiveransvar).


Her kan du få en fornemmelse af, om du bør oprette et testamente:

TJEK OM DU HAR BEHOV FOR ET TESTAMENTE

JuraEksperten er en personlig ejet virksomhed, der drives på baggrund af Lov nr. 419 af 9. maj 2006 om juridisk virksomhed, og der udarbejdes og underskrives en rådgivningsaftale i hvert enkelt tilfælde.
Rådgivningen udføres efter de samme regler, der gælder for god advokatskik, og alle henvendelser er naturligvis underlagt fuld tavshedspligt. Eller sagt med lovens ord udfører JuraEksperten "sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Rådgivningen skal ydes med den fornødne hurtighed".

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at JuraEksperten overholder reglerne i lov om juridisk rådgivning.

JuraEksperten ved Erik Frodelund har tegnet en professionel rådgiver-ansvarsforsikring hos Codan.

JuraEksperten står for rådgivning i et sprog, der er til at forstå, samt til en pris, der er til at betale, og virksomheden værner om følgende værdier: Ansvarlig, uafhængig, troværdig og kompetent.

Betalingsbetingelser: Kontant betaling senest otte dage efter, at den aftalte rådgivningsydelse inklusiv eventuelle dokumenter er leveret. Betaling kan foretages som overførsel fra din konto via egen pc, på posthus eller i pengeinstitut til JuraEkspertens konto.

Bankforbindelse: Danske Bank, reg.nr. 3574 kontonr. 3362317622

CVR/SE: 30158202

Hvis du ønsker at vide mere om JuraEkspertens rådgivningspakker eller konkret rådgivning til timepris, er du velkommen til at rette en forespørgsel til:

JuraEksperten,
cand.jur. Erik Frodelund,
Søndergade 11, Lohals,
5953 Tranekær.
Tlf. 87 48 00 10
Da jeg driver en enkeltmandsvirksomhed vil det ofte være nødvendigt at indtale en telefonbesked, hvor du oplyser dit telefonnummer.
Jeg bestræber mig på at sidde ved telefonen alle hverdage kl 9-10.

designet af webdesigner.dk