Nogle handler har du ret til at fortryde

-Jeg nåede dårligt hjem med den brugte bil, før jeg havde fortrudt købet...
-Frakken så helt anderledes ud, da jeg prøvede den i forretningen, men den skal byttes...
-Sofaen virker alt for voldsom i vores pejsestue, så den må butikken tage tilbage...
De fleste af os kender situationen, at vi har købt et eller andet, som vi hurtigt fortryder, men det er langt fra givet, at vi kan slippe ud af handlen igen. Dansk lovgivning indeholder nemlig kun få regler, der giver os en egentlig fortrydelsesret.
Udgangspunktet er faktisk det modsatte. Nemlig at købt er købt, og det står ikke til at ændre, medmindre der viser sig af være fejl og mangler ved det købte.
Som forbruger får du ikke ret til at fortryde et køb, du foretager i en forretning. Ser du for eksempel den samme vare til halv pris i en nærliggende butik, har du ingen mulighed for at aflevere varen og kræve pengene tilbage i den forretning, hvor du købte varen få minutter tidligere.
En del butikker og varehuse har imidlertid indført deres egne ordninger med bytte- og fortrydelsesret, fx "fuld tilfredshed eller pengene tilbage indenfor otte dage", og i så fald gælder disse (meget forskellige ordninger), når du handler i de pågældende forretningen. Men handler du et sted, som udelukkende følger købelovens regler, er butikken hverken forpligtet til at bytte en vare eller give dig dine penge tilbage!
Efter dansk lovgivning er der kun to slags køb, hvor du får ret til at fortryde dine handler. Nemlig:
1) ved fjernhandel, dvs. salg via Internet og dør-, telefon og postordresalg.
2) ved køb af fast ejendom til privat beboelse.
Når du køber varer, får du den bedste lovmæssige beskyttelse ved fjernhandel, idet loven giver forbrugere 14 dage til at fortryde en aftale, der er indgået med en erhvervsdrivende uden for hans sædvanlige forretningssted, fx indgået på din bopæl.
Den erhvervsdrivende skal give dig en klar og skriftlig orientering om din ret til at fortryde aftalen i op til 14 dage, efter du har modtaget den købte vare. Gælder aftalen en såkaldt tjenesteydelse, fx vinduespudsning, løber fristen på de 14 dage fra det tidspunkt, hvor du modtager en bekræftelse på aftalen.
Du kan bruge din fortrydelsesret til at lade være med at hente forsendelsen på posthuset, lige som du kan meddele sælgeren, at du træder tilbage fra aftalen. Du bør af bevismæssige grunde meddele sælgeren det i et anbefalet brev, som du beholder en kopi af, og hvor du husker at få postvæsenets kvittering.
Hvis du allerede har modtaget varen, skal du blot sende den tilbage, dvs. aflevere forsendelsen til posthuset eller en fragtfører, inden fristen på de 14 dage er udløbet. Varen skal tilbagesendes i væsentlig samme stand, som den havde, da du modtog den, og du skal betale for at sende den tilbage.
Efter loven er der to grupper af varer, hvor du ikke må bryde forseglingen, hvis du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Det gælder edb-programmer samt lyd- og billedoptagelse, fx en cd med musik, film eller ny software til din computer.
Skulle sælgeren af en vare via Internet, et postordrekatalog m.v. undlade at give dig en klar og skriftlig orientering om din fortrydelsesret, kommer du til at stå endnu bedre rent juridisk. I så fald får du nemlig ret til at fortryde aftalen i op til tre måneder fra det tidspunkt, hvor sælgeren skulle have givet dig orienteringen - og det vil sædvanligvis være fra det tidspunkt, hvor du modtog varen.
Når du køber en fast ejendom, der hovedsagelig er bestemt til beboelse for dig selv og din familie, får du en fortrydelsesfrist på seks hverdage. Det gælder køb af en- og tofamiliehuse, en andel i en andelsboligforening samt køb af aktie-, obligations- og anpartslejligheder. Denne fortrydelsesret gælder dog ikke ved køb af fast ejendom på tvangsauktion, såkaldte timeshare-lejligheder og landbrugsejendomme, der er underlagt landbrugspligt.
Hvis du fortryder dit køb af en fast ejendom, skal du sende sælgeren eller ejendomsmægleren et brev, hvor du meddeler, at du træder tilbage fra aftalen. Dette brev skal være kommet frem til sælgeren eller ejendomsmægleren senest seks hverdage efter aftalens indgåelse, dvs. det tidspunkt, hvor sælgeren accepterede dit købstilbud, eller hvor du accepterede sælgerens salgstilbud. Lørdage og grundlovsdag anses ikke for hverdage ved beregningen af fristen på de seks dage.
Du gør klogt i at sende brevet anbefalet og beholde en kopi af det, da du skal kunne bevise, hvornår det er kommet frem til sælgeren.
Prisen for at bruge denne fortrydelsesret er temmelig høj, idet du skal betale sælgeren en godtgørelse på en procent af den kontante købesum for ejendommen, fx 15.000 kr. for at fortryde et køb af en villa til 1,5 mio. kr.
I stedet for at stille dig tilfreds med den fortrydelsesret, som loven giver dig, når det gælder fast ejendom, kan du aftale dig til at have en lignende ordning helt gratis. Du skal blot tage et forbehold, når du køber en fast ejendom, så der kommer til at stå i købsaftalen - tidligere kaldet for slutsedlen - at handelen først bliver endelig og bindende seks hverdage senere, hvis du ikke forinden har meddelt, at du træder tilbage fra den. Hermed får du den samme frist til at fortryde, og gør du det, slipper du for at skulle betale godtgørelsen på en procent til sælgeren.
Rent juridisk kan vilkåret fx udformes på følgende måde:
"Handelen er fra købers side i sin helhed betinget af godkendelse både fra købers pengeinstitut og fra købers advokat, som begge skal være berettigede til at nægte at godkende handelen uden nærmere begrundelse. Er godkendelse ikke meddelt skriftligt senest d..., er køber ikke længere bundet af sin underskrift".

Ønsker du at vide mere eller have konkrete spørgsmål om fortrydelsesret, kan du med fordel tage kontakt med JuraEksperten.

 

 

designet af webdesigner.dk