-Nabo lader sine katte færdes frit

Vi har flere gange haft en større diskussion med vores nabo - en ældre kvinde - som nægter at rette sig efter dansk lovgivning og lader sine tre katte strejfe frit omkring.
Vores nabo påstår, at det er noget sludder, at hun skal holde sine katte på sin egen grund. Hun siger, at der slet ikke gælder en sådan regel.
Vil I bekræfte, at det er forbudt at lade katte færdes frit i naboens og andres haver?
Har vi ret til at skyde katte, der kommer ind på vores grund?
"Y.L."

Svar:
To gange NEJ!
Lad os begynde med den regel, som I henviser til. Det er § 1 stk. 1 i lov om mark- og vejfred:
"Enhver er pligtig til på alle årets tider at holde sine husdyr på sit eget".
Begrebet "husdyr" tager primært sigte på nyttedyr i landbruger, fx heste, køer, svin, får, geder og fjerkræ, og det er uafklaret, om katte falder ind under denne bestemmelse. Men uanset om en domstol skulle komme frem til, at det er tilfældet, så kan I ikke bruge det til noget. Det er kattens natur at strejfe frit omkring, og der gives ikke bøder i denne sammenhæng.
I må under ingen omstændigheder skyde katte, der kommer ind på jeres grund. Til gengæld har I ret til at skræmme dem væk, fx ved at sprøjte vand på dem. Det fremgår af en anden regel i den omtalte lov:
"Uvane husdyr, løsslupne pelsdyr, tamkaniner og fjerkræ, omstrejfende hunde og katte har den optagelsesberettigede ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne fra sin grund og er ikke pligtig at yde erstatning, såfremt dyret herved kommer til skade eller omkommer".
J.G./E.F.

designet af webdesigner.dk