Min udlejer nægter mig at fremleje

Jeg bor i en mindre ejendom, hvor jeg har lejet en ud af seks lejligheder, og hvor jeg meget gerne vil fortsætte med at bo, når jeg har været på et studieophold i udlandet.
Som en del af min uddannelse skal jeg til England i tre måneder, og jeg ønsker at udleje til en bekendt. Men det må jeg ikke, siger min udlejer og forlanger, at jeg fraflytter lejemålet, så et af hans børnebørn i stedet kan få det.
Er det juridisk korrekt, at min udlejer kan nægte mig at fremleje, fordi der er tale om en ejendom med få lejemål?
Har jeg ret til at lade lejligheden stå tom, mens jeg opholder mig i England?
"N.K."

Svar:
To gange JA!
Din udlejer kan ganske rigtigt nægte dig at videreudleje, dvs. fremleje, når ejendommen "omfatter færre end 13 beboelseslejemål" - for nu at citere lejelovens § 70 stk. 2 litra a.
Til gengæld kan din udlejer ikke stille krav om, at du skal fraflytte lejligheden, hvis du undlader at benytte den i de tre måneder, hvor du opholder dig i England som et led i din uddannelse. I den situation har du ret til at lade lejligheden stå fuldt møbleret og ubeboet, blot du betaler din husleje til tiden.
Skulle du finde dig en kæreste, inden du pakker lærebøgerne i kufferten for at rejse til England, har du ret til at lade hende flytte ind. Din samlever kan fortsætte med at bo i lejligheden, mens du er væk.
Ligeledes har du ret til at videreudleje en del af lejligheden, blot den indeholder mere end et værelse. I den situation kan du fx udleje et enkelt værelse til din ven efter lejelovens regel om delvis fremleje, dvs. § 69, blot du overholder bestemmelsens stk. 3:
"Fremlejeaftaler skal indgås skriftligt, og lejeren skal inden fremlejeperiodens begyndelse tilstille udlejeren kopi af fremlejeaftalen".
Udlejer du fx et enkelt værelse, kan din lejer fortsat bebo og benytte det, mens du passer din uddannelse i England.
J.G./E.F.

 

designet af webdesigner.dk