Min lejer nægter at flytte

Jeg bor i et tofamiliehus, hvor jeg i januar 2005 indgik aftale om at udleje den anden bolig i et år, og hvor der udtrykkeligt står, at lejemålet udløber 1. februar i år. Men da jeg havde travlt i januar, lod jeg lejeren blive boende i tillid til, at hun selv ville forsøge at finde noget andet i løbet af kort tid.
Nu har jeg meddelt min lejer, at jeg selv skal bruge lejemålet fra 1. august. Men hun nægter at flytte.
Kan jeg tvinge min lejer til at tømme boligen 1. august, når hun rent faktisk skulle have været flyttet på et langt tidligere tidspunkt?
Min lejer meddelte mig for kort tid siden, at hun agter at installere en vaskemaskine, og at jeg ikke kan nægte hende at gøre det.
Er det rigtigt?
"L.K."

Svar:
NEJ! og til dels JA!
Når du har ladet din lejer blive boende, er der ikke længere tale om et tidsbegrænset lejemål, men derimod et lejemål, der kun kan opsiges efter lejelovens almindelige regler. Det fremgår af lejelovens § 80 stk. 2, der bestemmer følgende:
"Benytter lejeren med udlejerens vidende det lejede i mere end 1 måned efter den aftalte lejetids udløb, uden at udlejeren har opfordret lejeren til at flytte, fortsætter lejeforholdet uden tidsbegrænsning".
Selv om tidsbegrænsningen er bortfaldet, har du mulighed for at opsige lejemålet med et års varsel. Denne mulighed får du, fordi du selv bor i ejendommen, og fordi det er et tofamiliehus. I sådanne bygninger gælder der nemlig andre regler for opsigelse end i større udlejningsejendomme.
Din lejer har til dels ret i, at hun må installere en vaskemaskine. Hun skal oplyse dig om sine planer på forhånd, og du kan kun nægte hende at gå videre med dem, hvis " ejendommens el- og afløbskapacitet ikke er tilstrækkelig til installationen".
J.G./E.F.

designet af webdesigner.dk