-Min søn skal medbringe kvitteringen

Når min søn kører på sin knallert, skal han medbringe kvitteringen på, at ansvarsforsikringen er betalt og i kraft. Men det kan han ikke, såfremt vi betaler forsikringen via vores netbank, for her står ikke noget om knallertens stelnummer.
Kan det være rigtigt, at vi tvinges til at betale på posthuset - og dermed påfører os en udgift på 25 kr. - for at vores søn kan have en girokvittering med stelnummer?
Kan I oplyse, hvor stor bøden er, hvis vor søn ikke medbringer sin præmiekvittering?
"D.S."

Svar:
Sandsynligvis NEJ! og JA!
Jeres søn skal ganske rigtigt have præmiekvitteringen med, når han kører på sin knallert. Det fremgår af færdselslovens § 63 stk. 6, der fastslår følgende:
"Føreren af en ikke registreringspligtig lille knallert skal under kørslen medbringe præmiekvittering, der viser, at ansvarsforsikring er tegnet og holdt i kraft, jf. § 105. Førere under 18 år skal endvidere under kørsel med lille knallert medbringe det i stk. 2 nævnte bevis eller kørekort eller den i stk. 5 nævnte erklæring. Præmiekvittering samt bevis, kørekort eller erklæring skal på forlangende forevises politiet".
Hvis forsikringen betales via netbank, kan I eventuelt skrive stelnummeret i teksten til jer selv, printe kvitteringen ud og hæfte den sammen med girokortet. Det vil efter vores vurdering opfylde kravet i den citerede regel.
Efter Rigsadvokatens bødekatalog er bøden på 500 kr., såfremt føreren af en lille knallert ikke medbringer sin præmiekvittering. Hvis den unge er under 18 år, kan bøden nedsættes til 300 kr.
J.G./E.F.

designet af webdesigner.dk