Fordele og ulemper ved arveafkald

-Hvorfor pokker skulle jeg dog give afkald på arven efter mine forældre..?
Den midaldrende mand gentager spørgsmålet med vantro øjne, da det umiddelbart virker oplagt dumt at takke nej til noget, der kommer automatisk på et eller andet tidspunkt, og som han ikke skal arbejde for at få.
Men selv om de færreste vel har lyst til at afskrive sig en arv, så er der faktisk tre situationer, hvor der kan være fordele - endda ganske store fordele - ved at gøre det alligevel. Nemlig:
1) Hvis du er dybt forgældet.
2) Hvis du ejer rigeligt i forvejen og slet ikke har behov for at få yderligere værdier.
3) Hvis du ikke ønsker at være involveret i et skifte, men alligevel gerne vil have arven.
Står du med en større gæld, eller har du udsigt til at få det, bør du overveje, om du skal give afkald på arv efter dine forældre. I modsat fald kan det ende med, at arven udelukkende kommer dine kreditorer til gode!
I stedet for at krydse fingre og håbe på, at du vinder i Lotto eller en anden form for spil, gør du klogere i at give afkald på arven efter dine forældre, men kun hvis dine forældre fortsat er i live. Eller sagt mere juridisk så kan du kun give afkald på såkaldt "ventende arv", hvis du vil undgå, at dine kreditorer kan få arveafkaldet omstødt.
Skulle den ene af dine forældre være død, kan du måske alligevel nå at give afkald på arv efter begge dine forældre. Nemlig hvis den længstlevende af dem sidder i uskiftet bo med dig.
Du kan give et arveafkald som det omtalte på den måde, at dine børn i stedet får arven efter dine forældre, dvs. børnene træder i dit sted. Det er blot at skrive, at arveafkaldet er personligt og kun gælder dig, hvilket bevirker, at dine børn i stedet kommer til at arve.
Ønsker du at få en vis glæde af arven, kan du give afkaldet på en anden måde. Rent juridisk har du ret til at forbeholde dig en livsvarig brugsret til en ejendom eller en rentenydelsesret til en formue. Et sådant forbehold medfører, at du kan hæve renterne af formuen i resten af dit liv, selv om formuen tilhører dine børn, der først får den, når du engang dør.
Giver du afkald på arven, men forbeholder dig en rentenydelsesret, er dine kreditorer afskåret fra at angribe formuen, og de kan heller ikke gøre udlæg i din ret til at hæve renterne.
Selv om dit arveafkald gør det surt at være kreditor - fx en bank, du skylder penge - skal hele arrangementet også ses i et andet skær. Her er tale om beskattede penge, som tilhørte dine forældre, og som de på ingen måde har sparet op for at betale dine kreditorer. Derfor er der ikke være noget moralsk forkert i, at arven i stedet går til andre i familien.
Venter du for længe - dvs. til begge dine forældre er døde - med at give afkald på arven, er det ærgerligt for dig. I den situation kan dine kreditorer erklære dig konkurs og få dit afkald på falden arv omstødt.
Den anden situation, hvor der kan være fordele ved et arveafkald, er den stik modsatte. Nemlig at du slet ikke har behov for arven, fordi du i forvejen ejer mere end rigeligt til at klare dagen og vejen. Her bevirker dit arveafkald, at du og dine børn sparer afgift - såkaldt boafgift - til staten.
Lad os eksempelvis sige, at du står til at arve en mio. kr. efter din mor, og at dit barn et år senere arver resten af det samme beløb (minus boafgift) efter dig - sådan oven i de øvrige værdier, du måtte efterlade dig.
I dette eksempel skal der betales ca. 110.000 kr. i boafgift, når du arven millionen, og der skal betales yderligere ca. 133.000 kr. i boafgift, når din søn arver resten af millionen (dvs. 888.000 kr.) efter dig. Eller summa summarum: Omkring 243.000 kr. ryger lige lukt ned i statskassen.
Vælger du i stedet at give afkald på din mødrene arv, så din søn arver i stedet for dig, bliver statens samlede andel mellem 110.000 og 150.000 kr. (afhængigt af de samlede værdier i din mors dødsbo og bundfradraget), dvs. en besparelse på mindst 93.000 kr. ved at tænke sig om i tide!
Hvis du har godt med værdier, behøver du ikke overveje et arveafkald, mens dine forældre lever. Arveafkaldet skal blot være givet over for skifteretten, inden skifteretten modtager den endelige boopgørelse (dog senest inden der sker udlodninger fra boet).
I en tid med "dine, mine og vores børn" er der endnu en situation, hvor du med fordel kan give et arveafkald. Nemlig hvis du ikke vil være involveret i et skifte, fx hvor din mor har været gift for anden gang, og hvor du ønsker at opretholde et godt forhold til hendes enkemand, dvs. din stedfar.
Her kan du give afkald på arv mod vederlag , og dette vederlag kan sættes til det samme beløb, som du ville have fået, hvis boet var blevet skiftet. Din stedfar slipper for et besværligt skifte, og du får nøjagtigt det samme, som du alligevel ville have arvet. Hvis du giver afkald på arv uden skifte, bortfalder bundfradraget på 264.100 kr. (i 2009) ved beregningen af boafgiften. Det er derfor klogt at søge advokatbistand for at arveafkaldet kan blive givet på en sådan måde, at bundfradraget ikke bortfalder.
Mere generelt kan vi tilføje, at du kan give afkald på arv, som du har udsigt til engang at få, dvs. afkald på ventende arv, lige som du kan give afkald på arv, som du har vished for at få, fordi de pågældende slægtninge er døde, dvs. afkald på falden arv.
Du kan give afkaldet med virkning for dig selv (personligt arveafkald) eller med virkning for dig selv og dine livsarvinger (blankt arveafkald), dvs. så dine børn, børnebørn m.v. heller ikke får arven.
Loven stiller ingen særlige formkrav til et arveafkald. Men af bevismæssige grunde bør det skrives ned på et stykke papir, der dateres og underskrives personligt af såvel den, der giver afkaldet, som den eller dem, der modtager det, fx forældrene.
Et arveafkald kan ikke fortrydes og trækkes tilbage, medmindre de personer, fx forældrene, som det er afgivet overfor, vil være med til at annullere det igen.
Giver en stærk forgældet person afkald på arv efter sine forældre, kan den pågældende søn eller datter kun blive arving igen, hvis forældrene vil være med til det. Og det vil forældrene måske, hvis deres søn eller datter senere kommer økonomisk på fode.

Ønsker du at give arveafkald, kan du med fordel købe rådgivning hos JuraEksperten.

designet af webdesigner.dk