Et papirløst samliv med ti ulemper

-Kan det være rigtigt, at min samlevers livsforsikring bliver udbetalt til et barn, som han ikke har haft kontakt med i mange år?
-Må min samlever give mig en afgiftsfri gave på 12.000 kr., så jeg kan betale min halvdel af indskuddet i vores nye lejlighed?
-Er der mulighed for, at jeg kan sidde i uskiftet bo med min samlevers to voksne børn, når de godt vil være med til det?
Selv om de fleste papirløse forhold ligner ægteskaber til forveksling, er der juridisk set meget store forskelle på et samliv med og uden en vielsesattest. I den ægteskabelige verden spænder lovgivningen et fintmasket sikkerhedsnet ud under parterne, mens der stort set er frit fald i den papirløse verden. Og da alle forhold går i opløsning på et eller andet tidspunkt - enten fordi parterne flytter fra hinanden eller fordi en af dem dør - risikerer papirløse samlevere nogle gevaldige knubs senere hen i livet.
Hvis du lever i et såkaldt papirløst forhold, skal du være indstillet på, at du på en række områder er langt dårligere stillet end ægtefæller. Eller sagt på anden vis, så får folk, der gifter sig, automatisk en masse juridiske og økonomiske fordele, som du kun i meget begrænset omfang kan opnå - og kun hvis du og din samlever opretter dokumenter eller indgår aftaler med hinanden!
Ulemperne ved dit papirløse samliv er mange, men lad os nøjes med at nævne ti af de væsentligste. Nemlig:
1) Du og din samlever får ikke formuefællesskab.
2) Du og din samlever har ikke ret til at forsørge hinanden, og det kan skattemæssigt give jer problemer.
3) Du og din samlever får ingen automatisk arveret efter hinanden, og det gælder uanset, hvor mange år, I bor sammen.
4) Du og din samlever skal mindst bo sammen i to år på en fælles adresse, før en eventuel boafgift kun bliver på 15 procent af nettoboet ud over 264.100 kr. (i 2009). Ægtefæller skal slet ikke betale boafgift.
5) Du og din samlever får ikke ret til ægtefællepension fra hinandens eventuelle
pensionsordninger.
6) Du og din samlever anses normalt ikke for "nærmeste pårørende"' i hinandens livs- og ulykkesforsikringer samt kapital- og ratepensionsordninger, hvis de er oprettet, før den nye arvelov trådte i kraft 1. januar 2008. 
7) Du og din samlever kan ikke benytte de særlige overførselsregler i skattelovgivningen, fx hvad angår et uudnyttet underskud eller personfradrag.
8) Du og din samlever kan ikke forære hinanden afgiftsfri gaver. Hvis I har boet sammen i to år, kan I dog give hinanden afgiftsfri gaver op til 58.700 kr. i 2009, mens der skal betales gaveafgift på 15 procent af et overskydende beløb.
9) Du og din samlever får ingen mulighed for at sidde i uskiftet bo.
10) Du og din samlever får ingen særlige skiftefordele, fx retten til altid at udtage indbo, penge og andet for i alt 600.000 kr.
Nogle af de omtalte ti ulemper ved det papirløse forhold kan du og din samlever selv ændre på. Men det forudsætter, at dét, som I troede var et papirløst samliv, bliver ændret til et papirfyldt samliv. I bliver nemlig nødt til at indgå skriftlige aftaler med hinanden samt oprette forskellige dokumenter. Det gælder blandt andet en generel samlivskontrakt med aftaler om jeres økonomi samt et testamente, hvor I begunstiger hinanden. Opfylder I forskellige betingelser, kan I oprette et udvidet samlevertestamente med ekstra fordele for den længstlevende af jer.
Resten af ulemperne må I ganske enkelt affinde jer med, for disse juridiske og økonomiske fordele gælder kun for ægtefæller. Derfor skal I blandt andet indstille jer på, at den længstlevende af jer ikke har mulighed for at sidde i uskiftet bo med jeres børn.
Mange tidligere samlevere - især kvinder - har bittert fortrudt, at de ikke i tide fik oprettet dokumenter og indgået aftaler med deres partnere, eller at de ikke valgte at få det sikkerhedsnet, der automatisk følger med et ægteskab. De er gået ud af deres forhold med betydeligt færre værdier, end de havde med ind i det, eller de har blot kunnet se til, mens alle de værdier, fx hus og bil, som de troede var fælles, blev overtaget af deres samlevers arvinger.
De tre tilfældigt udvalgte spørgsmål i indledningen til denne artikel viser med al tydelighed, at der er en verden til forskel på et samliv med eller uden en vielsesattest.
Her følger svaret på det første spørgsmål:
En ægtefælles livsforsikring udbetales automatisk den anden ægtefælle, mens en efterlevende samlever kun får den, hvis vedkommende er blevet indsat som begunstiget, eller den er oprettet efter 1. januar 2008.
Svaret på det næste spørgsmål:
Ægtefæller kan afgiftsfrit give hinanden lige så store gaver, som de har lyst og råd til, mens samlevere først efter to år - og i mere beskedent omfang - kan gøre det.
Og svaret på det tredje spørgsmål:
En efterlevende ægtefælle har ret til at sidde i uskiftet bo med parrets børn, mens den længstlevende af to samlevere på ingen måde kan komme til det.

Læs eventuelt artiklen om "Sikkerhedsnettet til det papirløse samliv".


Skal I giftes, kan I skrædersy jeres borgerlige vielse i en kirke via www.Kirkebryllup.dk. 

---

Jeg udformer dit eller jeres testamente på baggrund af grundig individuel rådgivning for KUN 1.800 kr. inklusiv moms:
www.DitTestamente.dk

Hvis du ønsker at købe dit testamente et andet sted, så læs forinden denne advarsel:
PAS PÅ nogle testamentetilbud

 

 

designet af webdesigner.dk