En favorabel hushandel med børnene

-Hvor billigt må vi lade vores datter købe vores sommerhus?
-Kan vi forære vores villa til et barnebarn i form af årlige pantebreve?
-Sparer vi afgift ved at forære vores søn huset, så vi bor til leje hos ham?
Det høje danske afgifts- og skattesystem får de fleste af os til at overveje, hvordan vi gør tingene billigst muligt i relation til de offentlige kasser.
Selv om det kan lyde mærkeligt, kan der faktisk være mange penge at spare ved at vælge mellem forskellige juridiske modeller til at gøre nøjagtigt det samme. Det gælder ikke mindst, hvis du som forælder ønsker at sælge en fast ejendom til dit barn.
Lad os eksempelvis sige, at du ejer et gældfrit sommerhus, der ved den seneste ejendomsvurdering har en kontant ejendomsværdi på 860.000 kr. Dette sommerhus må du sælge til dit barn for den omtalte pris minus 15 procent, dvs. 731.000 kr., uden det udløse skat eller afgift til det offentlige.
Ønsker du at forære dit barn dette sommerhus, kan du:
1) Give huset til barnet efter en model, der udløser en gaveafgift til statskassen på knap 97.000 kr.
2) Eller give huset til barnet efter en anden model, der ikke udløser noget som helst i gaveafgift.
Vælger du at benytte den første model og udfylder et gavebrev, hvor du forærer sommerhuset til dit barn, skal gaven indberettes til den lokale region under Told og Skat, der trækker det årlige beløb for afgiftsfri gaver - dvs. 58.700 kr. i 2011 - fra gavens samlede værdi, dvs. 731.000 kr., for at beregne den gaveafgift, der skal betales. Nemlig 15 procent af 672.300 kr., dvs. en gaveafgift på 100.845 kr. til statskassen. Herfra trækkes dog tinglysningsafgiften på 0,6% af 860.000 kr. eller 5.200 kr., således at gaveafgiften bliver på 95.645 kr.
Gør du derimod tingene på en lidt anden måde, slipper dit barn fuldstændigt for at skulle betale noget som helst til statskassen, lige som du undgår negative skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser. Nemlig ved at benytte en anden model, der indeholder følgende
fire ingredienser:
1) Du sælger sommerhuset til dit barn for den seneste kontante ejendomsvurdering minus 15 procent, dvs. 731.000 kr.
2) Du forlanger en udbetaling på fx 55.000 kr., som du eftergiver ved at forære dit barn en afgiftsfri pengegave..
3) Du lader dit barn skylde dig resten, dvs. 676.000 kr., i form af en rentefrit familielån, som du til enhver tid kan opsige med kort varsel.
4) Du bliver spontant gavmild de følgende år, hvor du hvert år i januar forærer dit barn den størst mulige afgiftsfri pengegave, og gælden på det rentefri familielån nedskrives med dette beløb.
Selv om resultatet af de to modeller bliver nøjagtigt det samme - nemlig at du har foræret et gældfrit sommerhus til dit barn - så er der 96.000 offentlige afgiftskroner i forskel på dem. Og det er vel at mærke penge, som først skal tjenes og beskattes, så det svarer måske til, at dit barn skal have en arbejdsindtægt på 260.000 kr., før det kan betale den omtalte gaveafgift!
Den sidstnævnte model holder ikke, hvis du på forhånd har forpligtet dig til at forære restgælden væk i løbet af en årrække. Derfor kommer du i klemme, hvis du fx skriver følgende i gældsbrevet til det rentefri familielån:
"Dette lån tilbagebetales i løbet af de næste 13 år med de 58.700 kr. om året, som jeg afgiftsfrit må forære låneren, idet jeg forærer låneren en årlig og afgiftsfri pengegave på 58.700 kr., indtil lånet er færdigbetalt".
En sådan formulering vil uvægerligt medføre, at gaven skal indberettes til den lokale afdeling af Told og Skat, og at der skal betales gaveafgift til statskassen.
Står der derimod intet om afviklingen af lånet i gældsbrevet - eller en afvikling, der ikke kædes sammen med afgiftsfri gaver - har du ret til at blive spontant gavmild de følgende år, og denne gavmildhed kan benyttes til at nedskrive hovedstolen på lånet. Det kan gøres ved hvert år at udforme et gavebrev og lave et tillæg til gældsbrevet, som skal underskrives af begge parter
Du kan kun benytte et rentefrit familielån på den omtalte måde, hvis der er tale om et reelt gældsforhold, hvor du med kort varsel kan kræve hele restgælden indfriet.
Som omtalt i indledningen kan der nævnes en lang række områder, hvor der skatte- og afgiftsmæssigt kan være store økonomiske fordele ved at vælge en model frem for en anden til at gøre nøjagtigt det samme. Der kan fx spares penge ved at lade personer arve et beløb "fri for bo- og tillægsboafgift" eller ved at indsætte en velgørende institution til at arve et beløb og lade denne institution betale bo- og tillægsafgiften af hele boet.

Ønsker du at vide mere om familiehandel til favorabel pris, gavebreve og andre lignende dispositioner, kan du købe rådgivning og eventuelt udformning af de nødvendige dokumenter hos JuraEksperten.

 

 

 

designet af webdesigner.dk