Bolighandel med to slags fortrydelse

-Kan det være rigtigt, at jeg skal betale 12.400 kr., fordi jeg har fortrudt mit køb af et mindre byhus?
Bevirker reglerne om fortrydelsesret, at der ikke er nogen grund til at gøre et boligkøb betinget af en advokats godkendelse?
-Gælder fortrydelsesretten kun, indtil vi flytter ind i ejerlejligheden?
Når vi foretage os nogle af de største økonomiske dispositioner i vores liv - nemlig køber hus eller ejerlejlighed - befinder vi os ofte i en situation, hvor valget skal træffes lige så hurtigt som på et udsalg. Endelig har vi fundet den ønskede bolig, og måske kommer der en anden køber forbi i løbet af kort tid.
Træffer vi valget for hurtigt og skriver under på en købsaftale, får vi mulighed for at slippe ud af handlen igen. Lov om forbrugerbeskyttelse ved køb af fast ejendom giver os fortrydelsesret, men det bliver måske på bekostning af ferien på Gran Canaria eller ved Det Røde Hav, for der skal betales en godtgørelse for at slå bak.
Hvis du finder en bolig, som du ønsker at købe, kan du:
1) Være sikker på at have en fortrydelsesret, som du skal betale for at benytte.
2) Aftale dig til en gratis fortrydelsesret.
Nøjes du med den lovmæssige fortrydelsesret, skal du indstille dig på, at det koster en procent af den kontante købesum, hvis du fortryder købet. Har du skrevet under på køb af en ejerlejlighed til en kontant pris på 2.200.000 kr., skal du betale 22.000 kr. for at fortryde, og har du købt en villa til 4,0 mio. kr., lyder regningen på 40.000 kr.
Ønsker du at fortryde købet, skal du sende sælgeren eller "dennes repræsentant", dvs. typisk en ejendomsmægler, et brev, hvor du meddeler, at du har fortrudt købet. Dette brev skal være "kommet frem" til sælgeren eller ejendomsmægleren senest seks hverdage efter, at der blev indgået en bindende købsaftale. Lørdage, helligdage og grundlovsdag anses ikke for hverdage i denne sammenhæng.
Inden for den samme frist skal du betale den omtalte godtgørelse på en procent af boligens kontante købesum, og denne godtgørelse kan du altid vælge at betale til ejendomsmægleren.
Selv om du skulle være flyttet ind i boligen, kan du fortsat bruge din fortrydelsesret, blot det sker inden for fristen på seks hverdage. Men i så fald skal du fraflytte ejendommen med det samme.
Er skødet blevet tinglyst, skal du inden udløbet af seksdages fristen sørge for, at det kan blive aflyst igen, fx ved at fremsende en begæring om aflysning eller kvittere skødet til aflysning.
Lovens regler om fortrydelsesret gælder:
a) Fast ejendom, når ejendommen hovedsagelig er bestemt til beboelse for køberen, dvs. en- og tofamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse.
b) En andel i en andelsboligforening.
c) Køb af aktie-, anparts- og obligationslejligheder.
Til gengæld får du ingen fortrydelsesret, hvis du køber fast ejendom på auktion, en landbrugsejendom, der er undergivet landbrugspligt eller en såkaldt timesharelejlighed.
I stedet for at lade dig berolige af den fortrydelsesret, som loven automatisk giver dig, kan du sikre dig en gratis fortrydelsesret. Du kan meddele sælgeren eller ejendomsmægleren, at du kun vil underskrive en købsaftale, hvis følgende vilkår kommer med i den:
"Handelen er fra købers side i sin helhed betinget af godkendelse både fra købers pengeinstitut og fra købers advokat, som begge skal være berettigede til at nægte at godkende handelen uden nærmere begrundelse. Er godkendelse ikke meddelt skriftligt senest d..., er køber ikke længere bundet af sin underskrift".
Bliver du mødt med et argument om, at et sådant vilkår er unødvendigt, idet loven giver dig fortrydelsesret, kan du roligt ryste på hovedet og afvise det. Et aftalt vilkår som det omtalte bevirker, at du har købt boligen, men at du gratis kan fortryde handlen, hvis du skulle ønske det.
Du skal under ingen omstændigheder acceptere, at klausulen formuleres på en anden og mere diffus måde, fx så handelen alene er betinget af pengeinstituttets økonomiske godkendelse eller af advokatens juridiske godkendelse, da det er meget uklart, hvad der egentlig menes med sådanne begrænsninger.
Ligeledes bør du tænke dig om to gange, hvis ejendomsmægleren foreslår vilkåret udformet, så handlen automatisk betragtes som godkendt af dit pengeinstitut eller din advokat, hvis de ikke kommer med skriftlige indsigelser inden for en bestemt og ofte meget kort frist.
En ejendomshandel er en kompliceret affære, hvor meget kan gå galt, og derfor gør du altid klogt i at få dine rådgivere - typisk dit pengeinstitut og en advokat eller jurist - til at gennemgå vilkårene og eventuelt forhandle dem på plads, inden du står med en juridisk bindende aftale. Skriver du under, uden du har fået det citerede forbehold sat ind i købsaftalen, kan det blive vanskeligt eller umuligt for dine rådgivere at forhandle om vilkårene, da sælgeren og ejendomsmægleren kan afvise enhver forhandling i vished om, at du skal af med en godtgørelse for at bruge din lovmæssige fortrydelsesret.

Denne artikel er lagt ud på JuraEksperten.dk som ren forbrugeroplysning.

designet af webdesigner.dk